Tervetuloa Valonpisaran ja intuitiivisen maailman pariin!

Tavoitteena kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

 
Kaikki on energiaa

Kaikki on energiaa, joko kevyemmässä tai tiiviimmässä muodossa. Energiat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja olemiseemme. Matalavärähteinen, raskas energia saa olemuksen tuntumaan painavammalta ja korkeavärähteinen energia taasen saa olemuksen tuntumaan keveämmältä. Hoidoissa korkeavärähteisen energian osuus kohoaa.
 
Ajattelumme vaikuttaa kaikkeen

Intuitiivisiin energiahoitoihin kuuluu energioiden kanssa työskentelyn lisäksi myös puhe. Ajatuksillamme ohjaamme tätä ainutlaatuista yksikköämme, olemustamme. Sanojen ja puheen kautta hoidoissa tulee ravintoa myös omille ajatuksille. Ajattelun kautta on mahdollisuus muuttaa omaa toimintaa ja näin ohjata itseään kohti eheyttä ja "enemmän itsensä näköistä elämää".  

Sinä itse olet avain

Jokainen hoito on yksilöllinen, hoitoa ja opastusta tuodaan juuri kulloisenkin tilanteen mukaan ja jokaiselle sopivassa muodossa.  Kaikki tapahtuu luottamuksella. Parantumiseen ja muutokseen tarvitaan aina myös jokaisen oma, yksilöllinen panos. Vain itse voi sallia oman elämänsä muutoksen, vain itse voi omalla ajatuksillaan ja toiminnallaan saada aikaan pysyviä muutoksia.

Hoitoa voi käyttää hyvin monenlaisiin oireisiin ja vaivoihin. Apu tulee aina sillä tavalla kun on hoidon vastaanottajan parhaaksi. Kaikki tapahtuu aina suuressa rakkaudessa.

Anna-Riina "Anni" Zitting
Kouluttaja
Intuitiivinen energiahoitaja
Meditaatio-ohjaaja

anna-riina@valonpisara.fi
www.vahvamina.com